Nio av tio oskyddade trafikanter överlever om dem blir påkörda i 30 km/h men hur ser statistiken ut vid 50 km/h?

    Ingen överlever i 50 km/h.
    Fyra av tio omkommer i 50 km/h.
    Hälften omkommer i 50 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir om du krockar med oskyddade trafikanter. Nio av tio oskyddade trafikanter överlever om dem blir påkörda i 30 km/h men bara två av tio överlever i 50 km/h.