Varför finns det trafikregler?

    För att det är lag på att man måste ha det.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikregler finns för att skapa förutsägbarhet och ett bra samspel. Sträva efter att vara förutsägbar i trafiken det minskar risken för olyckor och missförstånd.