Får du med din motorcykel köra förbi bilar som står och köar i samma färdriktning?

    ?
    Nej, jag måste köa precis som alla andra.
    Ja, oavsett hastighet på kön.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I Sverige är det inte förbjudet att köra mellan bilarna som står och köar i samma färdriktning.

Din hastighet bör inte vara högre än 10km/h än köns hastighet, detta för att du ska kunna göra en bedömning av varje fordon du kör om och hinna stanna på ett säkert sätt om det skulle behövas, bilarna kan byta körfält och missa att se sig för därför vore det dumt om du körde mycket fortare än köns hastighet.