Vad är sant om dem som omkommer på mc olyckor?

    År 2020 var det lika många män som kvinnor som omkom på mc-olyckor.
    ?
    Det är fler kvinnor än män som omkommer på mc-olyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den vanligaste platsen där mc-olyckor sker är i kurvor och näst vanligaste är korsningsolyckor.