Vad stämmer om singelolyckor på motorcykel?

    Ca två av tio singelolyckorna sker för att föraren kört för fort i en kurva.
    Ca sju av tio singelolyckorna sker med djur.
    ?
    Ca fem av tio singelolyckorna sker för att föraren har lånat motorcykeln.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hastigheten är största boven när det gäller singelolyckor.