Facebook pixel

Till vilken myndighet kan du rapportera farliga vägar?

    Polisen.
    ?
    Transportstyrelsen

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du kan rapprtera till Trafikverket på telefon eller på www.trafikverket.se

Exempel på fler frågor och förklaringar