Du krockar med en cyklist i 50 km/h, hur stor är risken att cyklisten inte överlever kollisionen enligt tidigare statistik?

    Cirka 20% risk att cyklisten inte överlever.
    ?
    Cirka 10% risk att cyklisten inte överlever.
    Cirka 50% risk att cyklisten inte överlever.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir om du krockar med oskyddade trafikanter. Nio av tio cyklister överlever om dem blir påkörda i 30 km/h men bara två av tio överlever i 50 km/h.