Vad räknas som lätt lastbil?

    Lastbil med en tjänstevikt på högst 3,5 ton
    ?
    Lastbil med en maxlast på högst 3,5 ton

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En lätt lastbil är en lastbil som har en totalvikt på högst 3,5 ton.

Med körkortsbehörigheten B får du bland annat köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.