Vad menas med släpets maxlast?

  Tjänstevikten + bruttovikten
  Totalvikten minus vikten för dagen
  ?
  Totalvikten minus bruttovikten

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tjänstevikten på ett släp är vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. Notera att tjänstevikten inte inkluderar last.

Totalvikten på ett släp är summan av:

 • fordonets tjänstevikt
 • passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för)
 • gods (den största mängd gods som fordonet är tillverkat för)

Maxlasten är skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt och är den högsta vikten (passagerare och gods) som ett fordon får lastas med.

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.