Vilken fordonskombination får du köra med BE-körkort?

    Tung lastbil med tungt släp
    ?
    Buss med tungt släp
    Tung lastbil med lätt släp

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med BE-körkort får du köra personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen, om släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.