Vilken vikt ökar när du lastar ditt släp?

    Totalvikten
    Tjänstevikten
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du lastar ditt släp är det bruttovikten som ökar. Bruttovikten är vikten som ditt fordon har vid ett specifikt tillfälle. Om du exempelvis lastar ditt släp med 100 kg så ökar bruttovikten med 100 kg.