När får du använda varningsblinkers?

    När jag står still i en kö på större väg.
    När jag vill att den övriga trafiken skall vara medveten om min breda last.
    När jag tillfälligt stannat vid en busshållplats.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid nödstopp eller andra liknande situationer så använder du varningsblinkers. Med andra ord talar du om för andra trafikanter att något är fel.