Vilken sammanlagd totalvikt får du maximalt ha på din fordonskombination med bil och släp om du har en utökad B-behörighet (B96)?

    ?
    Max 3500 kg
    Max 4000 kg
    Max 4950 kg

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med utökad B-behörighet få du köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är över 3,5 ton men inte mer än 4,25 ton. Behöver du köra tyngre än så behöver du ta BE-behörighet.