Vilken kombination kräver BE-behörighet?

    Bilens totalvikt är 2050 kg och släpets totalvikt är 1400 kg
    ?
    Bilens totalvikt är 2480 kg och släpets totalvikt är 750 kg
    BE-behörighet krävs så fort släpet har en totalvikt över 750 kg

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med B-behörighet får du alltid köra en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg eller en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.

Det betyder att om släpet väger mer än 750 kg och den sammanlagda totalvikten är mer än 3,5 ton måste du ha högre behörighet.