Hur stort slitage får det vara på dragkulan?

    ?
    Max 2 mm
    Max 1,6 mm
    Max 0,5 mm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dragkulan som sitter på bilen är normalt 50 eller 60 mm i diameter. Och även om kulan är en slitstark del så utsätts den för slitage vid användning. Förslitningen på kulan får inte vara mer än 1 mm. Risken med sliten kula är att släpet inte sitter fast ordentligt.

Genom att hålla kulan ren och smörja den kontinuerligt får du en längre livslängd.