Vad är sant om bilens köregenskaper när du kör med tillkopplad släpvagn?

    Köregenskaperna förändras inte så länge jag kör en olastad släpvagn
    Köregenskaperna blir bättre om jag kör med en tungt lastad släpvagn
    ?
    Lastvikten på släpvagnen påverkar inte bilens väggrepp

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bilens köregenskaper påverkas av att du har kopplat på ett släp. Se till att lasta ditt släp på ett korrekt sätt med bra viktfördelning. Annars är risken att du får ett för högt eller lågt kultryck.