Vad kan orsaka rattfrossa?

    För lite olja i motorn
    ?
    Felaktiga hjulinställningar
    Vattenplaning

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Obalanserade däck kan orsaka vibrationer och skakningar i ratten. Detta kallas för rattfrossa och som i sin tur leder till snabbare eller ojämnt däckslitage samt onödigt slitage på fordonet. Om du känner skakningar i ratten ska du därför låta en verkstad kolla upp det så fort som möjligt.