Vad är ett normalt kultryck vid fullastad släpvagn?

    ?
    100-130 kg
    10-30 kg

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vad det optimala kultrycket är framgår av instruktionsboken, kulhandsken och bilens registreringsbevis. Det brukar vara mellan 70-90 kg. En olastad släpvagn brukar vanligen ha ungefär 30-50kg.

Kultrycket är det tryck som bilens dragkula utsätts för. Du ändrar kultrycket genom att flytta lasten på släpet. För skulle du ha för högt eller lågt kultryck, så riskerar du kraftigt försämrade köregenskaper.