Vilka regler gäller för dig om du ska svänga höger i korsningen?

    ?
    Jag måste invänta tills trafiksignalen visar en grön pil åt höger innan jag får köra vidare.
    Jag måste invänta grönt ljus innan jag får svänga, väjningsplikten gäller endast om trafiksignalen är ur funktion.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid trafiksignaler kan det ibland finnas ett eget körfält för de fordon som ska svänga höger. Vid en sådan korsning sätter man då istället ut en väjningsplikt för de som ska svänger höger. Det skapar ett bättre flyt i trafiken och minskar köerna. Därför gäller inte trafiksignalen för den som ska svänga höger, utan väjningsplikt istället.