Hur bred får din släpvagn vara när du kör på en allmän väg?

    360 cm
    ?
    160 cm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141. Om lasten är bredare krävs dispens som du kan ansöka om hos Trafikverket.