Du har precis köpt en ny släpvagn som har en totalvikt på 2000 kg, när ska den besiktas första gången?

    Senast 12 månader (1 år) efter att den togs i bruk
    Senast 24 månader (2 år) efter att den togs i bruk
    ?
    En släpvagn behöver inte kontrollbesiktas om den väger mindre än 3,5 ton

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lätta släp (max 3 500 kg) ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.