Vad säger lagkravet om mönsterdjupet på din släpvagns vinterdäck?

    Det ska vara minst 5 mm
    Det ska vara minst 1,6 mm
    ?
    Det ska vara minst 2,6 mm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Krav på mönsterdjup för vinterdäck

För personbilar och andra lätta fordon (där även släpvagn räknas in) med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter i däcken.