Vad är ett så kallat ”C-däck?”

    ?
    Vinterdäck med bättre fäste
    Bredare däck avsedda för släpvagnar

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

C-däck har ett mycket högre belastningsindex än däck för personbilar och klarar därför av tyngre last än vanliga bildäck. Detta gör att C-däck kan vara bra val för släpvagnar och husvagnar som, när de är fullastade, kan väga mer än en vanlig personbil. Två däck på en husvagn eller släpvagn ska ju klara av samma tyngd som fyra däck på en bil.