När är risken som störst att fällknivsverkan kan uppstå?

    När jag kör med olastad släpvagn
    ?
    När jag kör med fullastad släpvagn
    När släpet bromsar mer än bilen

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fällknivsverkan uppstår om bilens hjul bromsas före släpvagnens, exempelvis på halt väglag. Det som händer är att släpvagnen och bilen viker sig som en fällkniv. Därav ordet fällknivsverkan.