Hur mycket får lasten sticka ut i sidled på din bil eller släpvagn?

    30 cm
    10 cm
    ?
    40 cm
    50 cm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Last som skjuter ut i sidled får inte skjuter ut mer än 20 centimeter på någon sida. Den totala fordonsbredden, inklusive last, får inte heller överstiga 260 cm.