Vad menas med den blåa tavlan som visas till höger?

    Det är en orienteringstavla som anger avståndet.
    ?
    Vägmärket upplyser om körfält.
    Vägmärket är en tabellvägvisare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Orienteringstavla Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.