Vad är sant om längden av ett fordonståg?

    ?
    Längden får maximalt uppgå till 24,0 meter
    Det finns ingen maximal längd för fordonståg i Sverige
    Längden får maximalt uppgå till 18,0 meter

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I Sverige får fordonståg vara upp till 25,25 meter långa. Upp till 24,0 meters längd finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden. Om fordonstågets längd överskrider 24,0 meter ställs emellertid särskilda krav på de ingående fordonens dimensioner och utrustning.