Vad menas med fordonståg?

    När flera lastbilar åker efter varandra som i ett led
    ?
    Ett lok med ett eller flera tillkopplade vagnar

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordonståg = Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.

I Sverige får fordonståg vara upp till 25,25 meter långa. Upp till 24,0 meters längd finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden. Om fordonstågets längd överskrider 24,0 meter ställs emellertid särskilda krav på de ingående fordonens dimensioner och utrustning.