Hur långt får min bil och släpvagn inklusive last vara som längst om jag har en släpvagn utan låsningsfria bromsar?

    25,25 meter
    ?
    20 meter

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Upp till 24,0 meters längd finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden.

I Sverige får fordonståg vara upp till 25,25 meter långa om de särskilda kraven uppfylls. Exempelvis låsningsfria bromsar.