Du ska köra med en tillkopplad husvagn eller släpvagn som är bredare än bilen, när måste du montera på extra ytterbackspeglar på bilen?

    Så fort jag ska köra med släpvagn eller husvagn tillkopplad så krävs det extra backspeglar.
    Så fort jag ska köra med husvagn tillkopplad som är bredare än bilen.
    ?
    Om jag inte kan se 10 meter bakåt (från förarplatsen) med en bredd av minst 5 meter utanför ekipaget.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du kopplar på en släpvagn eller husvagn till ditt fordon är det viktigt att ha en bra sikt bakåt för att kunna undvika olyckor.

Kravet är att när du använder de yttre backspeglarna i fordonet, bör du kunna se en bredd på 2,5 meter bakom fordonskombinationen, mätt från den bredaste delen av ekipaget, till exempel från utsidan av en den bakre delen av husvagnen. Detta utrymme ska finnas 10 meter bakom fordonet, räknat från förarplatsen. På detta sätt kan du se vad som händer bakom hela fordonskombinationen.