Hur fort får du köra med en bil och obromsad släp- eller husvagn med totalvikt som är högst 750 kg?

    ?
    40 km/h
    60 km/h
    100 km/h

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får köra i högst 80 km/tim med:

  • bromsad släp- eller husvagn
  • obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg) a) om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt.