Vad sliter mest på bromsarna när du kör med tillkopplad släpvagn?

    Vid backning
    ?
    Långa uppförsbackar

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du kan spara på bilens bromsar genom att växla ner och motorbromsa i långa utförsbackar. Det är svårare att spara på släpets bromsar då påskjutsbromsen konstant skjuter på bakifrån. Du kan förhindra det till viss del genom att bromsa in lite hårdare vid några tillfällen och på så vis låta släpets bromsar få lite "vila". Alternativt stanna till och låta bromsarna kylas ner emellanåt.