Vad ska lastsäkringen tåla enligt grundkravet?

    50% av lastens vikt framåt samt 80% av lastens vikt bakåt och åt sidorna
    100% av lastens vikt framåt, bakåt och åt sidorna
    100% av lastens vikt framåt samt 80% av lastens vikt bakåt och åt sidorna
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna.

Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft framåt som är minst 80 % av hela lastens vikt. Bakåt och åt sidorna ska lastsäkringen motstå minst 50% av lastens vikt.