Hur mycket av vikten ska lastsäkringen tåla framåt?

    ?
    Den ska tåla minst 80 gånger lastens vikt
    Den ska tåla minst 0,5 gånger lastens vikt

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna.

Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft framåt som är minst 80 % av hela lastens vikt. Bakåt och åt sidorna ska lastsäkringen motstå minst 50% av lastens vikt.