Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en bil med tillkopplad släpvagn när du kör på motorväg?

    ?
    100 km/h
    90 km/h

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får köra i högst 80 km/h med bromsad släp- eller husvagn. Ta reda på vad som gäller för just dig och din släpvagn.