Vad händer om du inte besiktar din släpvagn i tid?

    Jag får endast köra inom Sveriges gränser under 3 månader
    ?
    Jag får köra i max 2 månader innan det blir körförbud

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt.