Vad menas med boggitryck?

    Vikten av tre hjulpar mot vägen
    ?
    Vikten av ett hjulpar mot vägen

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. Med boggitryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.

Ett hjulpar = Axeltryck

Två hjulpar = Boggitryck (Två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter.)

Tre hjulpar = Trippelaxeltryck (Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.)