Vad menas med axeltryck?

    Vikten av två hjulpar mot vägen
    Vikten av bilen och släpvagnen mot vägen
    ?
    Vikten av tre hjulpar mot vägen

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med axeltryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.

Ett hjulpar = Axeltryck

Två hjulpar = Boggitryck (Två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter.)

Tre hjulpar = Trippelaxeltryck (Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.)