Hur fungerar påskjutsbromsen på släpvagnen?

    Vid inbromsning skickas en elektronisk signal till släpvagnens påskjutsbroms och aktiverar bromsarna
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du bromsar bilen kommer dragstången på släpvagnen att trycka på mot bilen bakifrån. När släpets vikt trycker på bilen bakifrån vid en inbromsning aktiveras släpets bromsar via ett mekaniskt system. Ju hårdare dragbilen bromsar, desto hårdare trycker dragstången på bromsen och släpet bromsar hårdare.