Du äger en bromsad husvagn, hur fort får du köra med den påkopplad?

    ?
    Högst 100 km/h
    Det finns ingen övre gräns mer än hastighetsbestämmelserna för vägen
    Högst 90 km/h

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får köra högst 40 km/h med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/h med bromsad släp- eller husvagn.

Under vissa omständigheter kan du få köra 80 km/h med obromsad släp- eller husvagn. Då gäller följande:

Obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg) a) om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt.

Ta reda på vad du har för typ av släp- eller husvagn och vilka hastigheter som gäller.