Vilken friktionskoefficient ska du räkna med om du inte hittar din materialkombination i tabellen?

    Friktion µ = 1,2
    ?
    Friktion µ = 2,0

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Friktionskoefficient är ett friktionstal och ett mått på hur sträva olika ytor är mot varandra.

När du ska surra din last behöver du veta vilket friktionstal det är för att kunna beräkna antal spännband i lastsäkringen.

Om du finner gods och underlag i tabellen får du använda tabellens värden under förutsättning att friktionsytorna är sopade samt fria från frost, is och snö. I annat fall ska du använda friktion µ = 0,2.