Vad står förkortningen LC för på ett spännband?

    Begränsad certifiering (Limited Certification)
    Lägre klass (Lower Class)
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

LC = Tillåten belastning (Lashing Capacity) i daN (dekaNewton):

Eftersom vi, när vi talar om lastsäkring, talar om krafter använder vi inte kilo, men Newton informerar om bandets värden. 1 daN är ungefär 1 kg.

LC är den styrka man räknar med vid exempelvis loopsurrning eller rak surrning.