Vad står förkortningen SHF för på ett spännband?

    ?
    Standard Hållbarhet (Standard Durability)
    Standard Hantering (Standard Handling)

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

SHF = Standard Handkraft (Standard Hand Force).

Den handkraft som surrningen är designad för och du som användare kan aplicera på spännaren med hjälp av handkraft. Normalt är denna 50 daN (50 kg).