Vad står förkortningen STF för på ett spännband?

    Standard Överföringskraft (Standard Transfer Force)
    ?
    Speciell Taktisk Kraft (Special Tactical Force)

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

STF = Standard Förspänningskraft (Standard Tension Force). Det är kraften som skapas av SHF = Standard Handkraft (Standard Hand Force) och överförs till bandet. Detta värde används för överfallssurrning som är den vanligaste surrningsmetoden.