Vad varnar detta vägmärke för?

    ?
    Att jag närmar mig en cykelöverfart.
    Att det ligger en cykelbana bredvid vägen jag kör på.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för cyklande och mopedförare Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.