När räknas det som att lasten är förstängd?

    Det får vara maximalt ett sammanlagt glapp på 15 mm.
    ?
    Det får inte finnas något glapp alls.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förstängning innebär att man genom anliggning mot framstam, lämmar, väggar, stöttor, reglar, annat gods hindrar godset från att börja röra sig. I en lastsektion/rad får du ha ett sammanlagt mellanrum upp till knappt 15 cm (14,4 cm, höjden på en Europa-pall). Om det sammanlagda mellanrummet överstiger 15 cm räknas det inte som förstängt.