Får last skjuta ut baktill på ditt släp om din bil och släp tillsammans är 20 m långt?

    Nej
    Ja, men högst 1 meter
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du kör med bil och släp får den totala längden inte vara längre än 24 meter. I den längden ska du även räkna med den utstickanden lasten. Det finns dock undantag, om vissa krav uppfylls får den totala längden vara upp till 25,25 meter.