Vilken är högsta tillåtna bredd för ett släp, inklusive last?

    ?
    280 cm
    300 cm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet.