Vad måste du tänka på när du lastar din husvagn?

    Jag lastar så mycket som möjligt längst bak i husvagnen
    Jag ser till att placera alla tunga föremål högt upp i skåpen
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varken husvagnens tillåtna totalvikt eller dragfordonets tillåtna släpvagnsvikt får överskridas. För att vara helt säker på hur mycket just din husvagn väger bör du väga den. Kontakta din lokala besikningsstation och fråga om du kan väga din husvagn där.