Får du använda regummerade däck på din släpvagn?

    ?
    Ja, men bara på sommaren
    Nej
    Ja, men bara på vintern

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får använda regummerade däck på alla typer av fordon.

När däck är regummerade innebär det att en gammal gummistomme har försetts med en ny slitbana. Det handlar om att återvinna material från slitna däck som sen tas tillvara på för att skapa nya – vilket är bra ur miljösynpunkt.